chudai xnxx

xxx video download
xxx video download
watch xxx free in hd

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd
watch xxx free in hd
freexxxvideosporn
xxxsextresxxx
telexxxporn bozpornxxx

pornvixxx

sexporntubexxx

xxx video download

ຍຸດທະສາດແລະວິໄສທັດ
ວັນທີ 1 ມີຖຸນາ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດ

  1. I. ວິ​ໄສ​ທັດ​ຮອດ​ປີ

ວິໄສທັດຮອ​ດ​ປີ 2030 ​ “​ເຮັດ​ໃຫ້​ພື້​ນ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ຂອງ​ແຂວງ ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ​ກ້າວ​ໜ້າ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາໃຫ້ຍັບເຂົ້າໃກ້ຄຽງກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ​. ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ສາມາດເປັນກຳລັງຕົ້ນຕໍ ໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ, ພັດ​ທະ​ນາ​​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ທ່າ​ແຮງ ໃຫ້ສາ​ມາດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ດັດ​ປັບ​ນຳ​ໃຊ້ ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່ ເພື່ອ​ຍູ້​ໜູນ​ໃຫ້​ແກ່​ການເລັ່ງລັດ​ພັດ​ທະ​ນາຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ”.

  1. II. ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ຮອດ​ປີ

 ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມວິໄສທັດຂ້າງເທິງນັ້ນ,​ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025​ ສຳລັບການພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ແຜນງານໃຫຍ່ດັ່ງນີ້:

ແຜນ​ງານ​ທີ 1: ສ້າງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.

      ແຜນ​ງານ​ນີ້​ສຸມ​ໃສ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ສ້າງ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ໃນ​ທົ່ວ​ສັງ​ຄົມ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ, ພະ​ນັກ​ງານ, ປັນ​ຍາ​ຊົນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ບາດ, ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ຄວາ​ມ​ອາດ​ສາ​ມາດ ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ໃນ​ການ​ແກ​້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ.

ແຜນ​ງານ ທີ 2: ປັບ​ປຸ​ງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ກົນ​ໄກ ລະ​ບອບ-ລະບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ວຽກ​ງານ​ວິ​ທະ​ທະ​ຍ​າ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.

      ສຸມ​ໃສ່​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ​່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ອັນ​ໃໝ່​ຂອງ​ແຂວງ, ປັບ​ປຸງ​ກົນ​ໄກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກ​ານ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ນິ​ຕິ​ກຳ ເພື່ອສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ຂອງ​ແຂວງ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບົບ, ຕໍ່​ເນື່ອງ, ວ່ອງ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.

ແຜນ​ງານ​ທີ 3: ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ດ້ານວ​ິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.

      ສຸມ​ໃສ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ຢ່າງ​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ນຳ​ພາ​ຄຸ້ມ​ຄອງຂັ້ນ​ແຂວງ-ຂັ້ນ​ເມືອງ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ນັກ​ວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາດ, ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ, ຊ່ຽວ​ຊານ​ສະ​ເພາະ​ດ້ານ, ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ ແລະ ຜູ້​ທຳ​ການ​ຜະ​ລິດ. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສົມ​ທົບຫຼາ​ຍ​ຮູບ​ແບບ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕາ​ມ​ລະ​ບົບ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ການ​ສຳ​ມະ​ນາ​, ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ການ ຫຼື ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງ​ພາກ​ລັດ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ.

ແຜນງານ ທີ 4: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

      ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາ ວຽກງານໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພາຍໃນແຂວງ.

ແຜນງານທີ 5: ຄົ້ນຄວ້າ, ດັດປັບ - ນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ.

     ແຜນງານນີ້ ສຸມໃສ່ເອົາຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນໃຈກາງສົມທົບ ກັບພະແນກການທີ່ເປັນກຳລັງ ສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພິ່ມການຄົ້ນຄວ້າ ດັບປັບ-ນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດ,​ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອຍູ້ໜູນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

ແຜນ​ງານ​ທີ 6: ເພີ່ມທະວີການນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ.

      ແຜນ​ງານ​ນີ້ ເລັ່ງ​ໃສ່​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ຄວາມ​ຮູ້​ເຕັກ​ນິກ​ໃໝ່​ ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຜະ​ລິດ ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ, ຍົກ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຜະ​ລິດ, ຍົກ​ລະ​ດ​ັບ​ຄວາມ​ອາ​ສາ​ມາດ​ໃນ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ແລະ ການ​ແຂ​່ງ​ຂັນ​ການ​ຜະ​ລິດ ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ພາຍ​ໃນ ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ​ເລື້ອຍໆ.

ແຜນ​ງານ​ທີ 7: ປັບ​ປຸງ​ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.

       ແຜນ​ງານ​ນີ້ ສຸມ​ໃສ່​ປັບ​ປຸງ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ, ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ໃຫ້​ແກ່​ສັງ​ຄົມ​ໃຫ້​ກ້​ວາງ​ຂວາງ, ປັບ​ປຸງ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບໍ ລິ​ການ​ທາງ​ດ້າ​ນ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ, ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ການ​ວັດ​ແທກ ໃຫ້​ທົ່ວ​ເຖິງຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ.

ແຜນ​ງານ​ທີ 8: ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງ​ເທດ ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ​ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ.

     ສຸມ​ໃສ່​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທາງ​ດ້ານວ​ິທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັ​ດ​ຕະ​ກຳ ຕາມ​ແນວ​ທາງ​ ແລະ ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ພັກ ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາວ​ິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທ່າ​ແຮງ​ຂອງ​ແຂວງ ຢ່າງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ແລະ​ມີ​ໄຫວ​ພິບ ເພື່ອ​ຮ່ວມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ ວິ​ທ​ະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ກ້າວ​ທັນ​ກັບ​ຂົງ​ເຂດ​ອື່ນ​ໆ.

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິິທີນ

July 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

285835
ມື້ນີ້
ມື້້້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທີດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໜົດ
156
123
956
283513
4682
4603
285835

Your IP: 192.168.21.254
2021-07-31 12:57

ແຜນທີ